Privacy beleid

Autorijschool Boeve, gevestigd Heetveld 1A, 8326 BG te Sint Jansklooster, KVK-nummer 58101608

1. ALGEMEEN

Met de autorijschool wordt bedoeld: autorijschool Boeve;

Met de “leerling” wordt bedoeld: de natuurlijke persoon die rij-/theorielessen, (her)examen(s), tussentijdse toets en/of rijtest(en) afneemt bij autorijschool Boeve.

Zodra je je hebt aangemeld (middels lesovereenkomst) om één of meerdere van bovengenoemde diensten af te nemen bij de autorijschool, deel je persoonsgegevens. Je mag ervan uitgaan, dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

In het kader van de opleiding worden de volgende algemene persoonsgegevens vastgelegd:

  1. voor- en achternaam
  2. adres
  3. telefoonnummer
  4. geboortedatum
  5. e-mailadres
  6. opleiding/school en/of beroep

In het kader van de opleiding wordt bovendien gevraagd om eventuele bijzondere persoonsgegevens te vermelden. Het gaat hierbij om gegevens, die van belang (kunnen) zijn voor (de manier van) lesgeven en/of invloed kunnen hebben op het autorijden.

3. DOEL VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De autorijschool verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om contact met je op te kunnen nemen
  2. om facturen en/of (overige) informatie te kunnen versturen naar genoemd (e-mail)adres
  3. om eventuele bijzondere persoonsgegevens met je (of je gezag bevoegde(n)) te bespreken.
  4. om de praktijkopleiding (eventueel) op jou aan te passen.

4. BEWAARTERMIJN(EN)

De autorijschool verwerkt en bewaart de door jouw verstrekte persoonsgegevens uitsluitend en tot doelstelling voor de opleiding(en). Gedurende de opleiding(en) en tot maximaal 2 jaar daarna, kunnen jouw persoonsgegevens bewaard blijven in de (financiële) administratie of, indien noodzakelijk langer, als dit door de Belastingdienst, wetgever, accountant of andere overheidsinstantie wettelijk bepaald is. De persoonsgegevens worden vervolgens geanonimiseerd en samengevoegd en zijn niet meer individueel te herleiden.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

Zonder jouw toestemming verstrekt de autorijschool geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de autorijschool wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens wel te verstrekken en/of dit noodzakelijk is in het kader van de opleiding(en). Derden waarbij dit het geval kan zijn: Belastingdienst, Accountant of een andere overheidsorganisatie, indien hierom wordt verzocht.

6. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kunt de autorijschool verzoeken om inzage en/of correctie en/of verwijdering van (een deel van) je persoonsgegevens. De autorijschool zal jouw verzoek inwilligen, mits dit niet in strijd is met (wettelijke) bepalingen en/of belemmerend werkt in de uitvoer van (financiële) afhandeling(en)/ noodzakelijke verstrekkingen/bewaartermijnen, o.a. genoemd in de artikelen 4 en 5.

Indien je een klacht en/of vragen hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de autorijschool. De autorijschool zal altijd trachten om binnen de gestelde mogelijkheden tot een goede oplossing te komen.

7. PLAATSING VAN NAAM EN FOTO OP SOCIAL MEDIA

Uitsluitend na persoonlijke (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming van jou kan er een foto met naamsvermelding worden geplaatst op social media (website, Facebook en/of Instagram).

8. WIJZIGINGEN

Het privacy beleid kan, indien dat door de autorijschool en/of gewijzigde (wettelijke) omstandigheden noodzakelijk geacht wordt, gewijzigd worden.